Advies Kunsteducatie

Kunstencentra, scholen en maatschappelijke organisaties kunnen advies inwinnen op het gebied van hun invulling van kunsteducatie / kunstactiviteiten.

Het netwerk van Kunstig.nu is opgebouwd uit eerdere samenwerkingsverbanden met o.a. docenten en consulenten binnen de disciplines dans, muziek, theater en beeldende kunsten. Voor meer informatie wat Kunstig.nu voor u of uw organisatie kan betekenen, gelieve het contactformulier in te vullen.

Onderwijs
Vanuit het Ministerie is er voor gekozen om culturele leerlijnen te ontwikkelen voor het basisonderwijs. In de toekomst wordt steeds meer creatief denkvermogen gevraagd om in te spelen op de educatieve behoeften. Creatief denken wordt ontwikkeld vanuit spelvormen waarbij wordt gedacht in mogelijkheden, waar eerst werd gedacht in eenzijdige oplossingen.

Maatschappelijke organisaties
Subsidies zijn sterk verminderd, dus het ontstaan van nieuwe cultuurvormen gebeurt door projecten te organiseren en diverse bevolkingsgroepen samen te laten werken. Het wiel hoeft gelukkig niet opnieuw te worden uitgevonden, omdat er inmiddels een rijke bron van creatieve ideeën is, waarmee men elkaar kan inspireren.

Advies-Kunsteducatie-Loes-Dircken